Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II. (TAMZ2)

Vyučující : Michal Krumnikl

Jde o pokračování předmětu "Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I." Předmět se soustřeďuje na programovací techniky, které dovolují tvorbu aplikací mnohem náročnějších na technické prostředky mobilních zařízení. Jedná se zejména o aplikace intenzivně využívající multimédií a síťových rozhraní, jakými jsou například hry a synchronizační aplikace. Výuka je zaměřena na aktuální mobilní platformy - Windows WM (2010/2011), Android (2011/2012).

Prezentace přednášek je možno stahovat jen z domény vsb.cz, pro přístup do sítě TUONET je možno použít VPN koncentrátor VŠB.

Prezentace Android (2017/2018)

new Okruhy otázek ke zkoušce new

Tématické okruhy (2017/2018)

Studentské projekty

Cvičení Android (2016/2017)

Ukázky základních prvků Androidu
Zdroják.cz : Vyvíjíme pro Android

Cvičení 1 - Seznámení s SDK, Hello World aplikace, Jednoduchá aktivita, layout, Button, Edittext, onClickListener
Cvičení 2 - Přepínaní mezi aktivitami, StartActivity, StartActivityForResult a Intents
Cvičení 3 - Implementace vlastního view - zobrazení čárového kódu(Screenshot)
Cvičení 4 - ČNB XML parser, ListView (Screenshot) (Verze pro AS 2.3.3) (PNG vlajek)
Cvičení 5 - Převodník měn využívající ListView s online kurzy ČNB (Screenshot)
Cvičení 6 - Sokoban - Canvas (Screenshot)
Cvičení 7 - Sokoban - File I/O (Levely)
Cvičení 8 varianta A - Databáze tankování paliva - SQLite (Screenshot) (Základní kostra pro práci s DB)
Cvičení 8 varianta B - Databáze tankování paliva s ListView + SQLite (Screenshot 1,2,3) (Základní kostra pro práci s DB)
Cvičení 9 - Twitter (Účet #tamz2_projekty). (Screenshot)
Cvičení 10 - Práce s RAW zvuky, WAV formát
Cvičení 11 - OpenGL ES API (Screenshot)
Cvičení 12 - Vlákna a AsyncTask (Prázdná šablona pro vlákna)
Cvičení 13 - Knihovny pro zobrazování grafů - chartdroid, Android Plot, GraphView, achartengine
Cvičení 14 - Ukázka SurfaceView, jednoduchá fyzika (Screenshot)

Zdrojové soubory z tutoriálů kombinované výuky (2016/2017)

Tutoriál 1 Základní kostra hry hledání min
Tutoriál 2 Aktivity, Intents, View, funkční logika hry
Tutoriál 3 Ukládání stavu hry, Shared Preferences

Další pomocné soubory

Testovací soubory (Sample size : 8-bit, encoding: unsigned, channels : 1, rate : 8000)
Tón 440 Hz, Tón 540 Hz, DTMF tóny 012345, Řeč, Řeč + 440 Hz
Zdrojové kódy
třída s Fourierovou transformaci, třída s ukázkou filtrů

Odkazy na GIS nástroje a servery pro práci s WMS

Quantum GIS, WMS standard, Mapové WMS servery v ČR, Okolí VŠB