Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II. (TAMZ2)

Cvičení 3 - Implementace vlastního View

Vytvořte vlastní View implementující zobrazení jednoduchého 2D čárového kódu - UPC. Nosičem informace v kódu UPC-A jsou čáry a mezery. Mohou mít různou šířku, která je ale vždy násobkem šířky nejužšího elementu. Šířka nejužšího elementu představuje základní délkovou jednotku. Každý zakódovaný znak má v symbolu čárového kódu délku přesně 7 základních jednotek. Kódování jednotlivých cifer najdete v přiloženém zdrojovém souboru projektu. Kód je uprostřed rozdělen dělicím znakem na dvě části (na obrázku zvýrazněn červeně). První pole je vlevo od dělicího znaku, druhé pole je vpravo. Princip kódování můžete nalézt na Wikipedii

EAN LEAN R

Dokumentace

Přednáška
Creating a View Class
Android SDK: Creating Custom View

Ukázka

barcodeview

Zdrojové soubory

Ukázkový projekt