Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II. (TAMZ2)

Cvičení 4 - Canvas, Sokoban

Sokoban (skladník) je logická hra, ve které hráč posouvá bedny v bludišti a snaží se je umístit na vyznačené pozice. Bludiště je 2D mapa znázorňující rozmístění Sokobana, beden, zdí a vyznačených pozic. Není možné posouvat více beden naráz, vždy pouze jednu v daném okamžiku. Dále není možné za sebou bednu táhnout.

Inspirace

Classic Sokoban
Stránky věnované hře Sokoban
Easysok - open source sokoban, možno využít grafiku pro vlastní aplikaci

Základní kostra programu

Kostra vykreslující herní desku
Herní grafika:

Screenshot ukázkového příkladu

Odkazy s příklady na čtení dat a zobrazení v ListView

Čtení souboru z Assets
ListView