Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II. (TAMZ2)

Aplikace, Actions, Intents, Android Manifest

Broadcast Receiver

Ukládání dat, Shared Preferences

Síťový přenos, JSON

Multimedia

Reverse engineering

Google Play Console